Zostań ambasadorem nauki

Uczniowie klasy V pod opieką Małgorzaty Korotko biorą udział VII edycji programu edukacyjnego Być jak Ignacy „Zostań ambasadorem nauki”, organizowanego przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Uczniowie zdobywają wiedzę z interesujących dziedzin nauki, a także poznają wybitnych polskich naukowców – nie tylko historycznych, ale także współczesnych.

Na pierwszym spotkaniu, w dniu 12 października 2022 r. utrwalili wiadomości o polskiej noblistce Marii Skłodowskiej-Curie. Przeprowadzili proste doświadczenie chemiczne – reakcję kwasu octowego z sodą i uzyskali erupcję wulkanu. Zebrali powstały w tej reakcji dwutlenek węgla i sprawdzili, co się dzieje z palącym łuczywem włożonym do tego gazu. Teraz już wiemy, dlaczego w gaśnicach znajdujących się w szkole jest dwutlenek węgla.

MK

Sala lekcyjna. Uczniowie przeprowadzają doświadczenie chemiczne.
Sala lekcyjna. Uczniowie przeprowadzają doświadczenie chemiczne.
Sala lekcyjna. Uczniowie przeprowadzają doświadczenie chemiczne.
Sala lekcyjna. Uczniowie przeprowadzają doświadczenie chemiczne - erupcja wulkanu.