REKRUTACJA 2023/2024

Zgłoszenia, wnioski i deklaracje można pobrać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 lub ze strony internetowej – poniżej

Szczegółowych informacji udziela sekretarz szkoły – Ferdynand Grodzicki, tel. 875207696