„Aktywni Błękitni”. Stop powodzi!

12 i 15 maja 2023 r. w klasach IV-VI odbyły się zajęcia na temat powodzi – „Stop powodzi!” w ramach realizacji programu „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie”. Uczniowie omówili zagadnienia związane z występowaniem zjawiska powodzi, przyczyn powstawania, rodzajów powodzi oraz sposobów zapobiegania i ograniczania jej skutków. Dowiedzieli się też jak należy postępować w przypadku konieczności ewakuacji w trakcie powodzi, a także jak sprawdzić czy ich dom nie znajduje się w miejscu zagrożonym powodzią. Uczniowie pracowali z interaktywną mapą geograficzną, wypełniali karty pracy, obejrzeli prezentację multimedialną – Powódź? A co to takiego?

Zajęcia prowadziła Małgorzata Korotko