Aktywni Błękitni. Bezpieczna woda – pierwsza pomoc przedmedyczna

We wtorek, 6 czerwca 2023 r. uczniowie z klas I-VIII uczestniczyli w warsztatach dotyczących pierwszej pomocy przedmedycznej – jak jej udzielać poszkodowanemu w kontakcie z wodą.

Warsztaty odbyły się na terenie szkoły; prowadził je ratownik medyczny – Tomasz Dunaj. Omówił on zasady bezpiecznego korzystania ze zbiorników wodnych oraz jak wezwać pomoc i w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu w kontakcie z wodą. Uczniowie ćwiczyli na fantomie. Poznali również działanie defibrylatora AED.

Warsztaty zorganizowali: Agnieszka Łaskowska i Ferdynand Grodzicki

Górny korytarz. Przy drzwiach stoi ratownik medyczny i uczennice.
Górny korytarz. Na  środku leży fantom. Przy nim stoi ratownik medyczny. Przy ścianie na ławeczkach siedzą uczniowie i nauczyciele.
Górny korytarz. Ratownik medyczny demonstruje ucisk.
Górny korytarz. Na podłodze leży fantom. Ratownik medyczny pokazuje defibrylator.
Górny korytarz. Uczeń ćwiczy na fantomie. Przy nim znajduje się ratownik medyczny.