Nasz pobyt w Grecji – 12

24-25.03.2023 r. W czwartek wszyscy uczniowie otrzymali drobne upominki jako nagrody za różne aktywności projektowe. Certyfikaty (dyplomy) za udział w programie Erasmus+ zostaną wręczone za kilka dni w szkole.

Z Platamonas w drogę powrotną do Polski wyjechaliśmy w piątek po śniadaniu o godz. 7.50. Do Judzik przyjechaliśmy w sobotę o godz. 18.15. Podróż, z włączeniem postojów na toaletę i obiad trwała w sumie 35 godzin i 25 minut. Na drogę dostaliśmy suchy prowiant. Obiad jedliśmy w Serbii. Przejeżdżaliśmy przez Macedonię Północną, Serbię, Węgry i Słowację – w każdym z tych państw były postoje. Przekraczanie granic przebiegało sprawnie i dość szybko, bez kontroli bagażu. Najdłużej zajęło przekroczenie granicy serbsko-węgierskiej, bo aż 2 godziny i 10 minut. Na każdej granicy była kontrola dowodów osobistych, ponieważ Macedonia Północna i Serbia nie są w Unii Europejskiej i w Schengen.

Wzruszające było rozstanie (już w Polsce) z panią pilotką Magdą i uczniami z Ulan-Majorat. Uczniowie bardzo się ze sobą zżyli i nawiązali przyjaźnie.

Udział naszych uczniów w dwutygodniowym wyjeździe do Grecji podniósł ich kompetencje informatyczne, cyfrowe i językowe (język angielski) oraz przyczynił się do poznania walorów przyrodniczych i kulturowych tego kraju. Uczniowie pracowali w grupach projektowych i współpracowali ze sobą. Odbywały się wycieczki krajoznawcze, spacery, gry i zabawy oraz zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 w Katerini.

AM