„Aktywni  Błękitni”. Woda w literaturze

„Początkiem wszechrzeczy jest woda”. Tales z Miletu (624-547 r. p.n.e.)

W ramach realizacji programu „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie” we wtorek, 9 maja 2023 r. odbyła się lekcja biblioteczna obserwowana przez panią dyrektor, Beatę Prześniak. Udział w niej wzięli uczniowie klasy VI i VII. Tematyka zajęć dotyczyła zagadnienia wody w literaturze i prasie.

Uczniowie utrwalili swoją wiedzę na temat wody, miejsc jej występowania na naszej planecie i zasobów wodnych. W różnorodnych tekstach literackich i w prasie wyszukiwali opisów związanych z wodą oraz informacji na temat wody, suszy i powodzi. Następnie głośno je czytali, dokonywali analizy pod kątem tematycznym i wyciągali wnioski. Czytali również wiersze o wodzie, cytaty i przysłowia. Ciekawa i znana jest poezja wód w twórczości Adama Mickiewicza (np. Świteź, Świtezianka, Rybka, Do Niemna, Domowa rzeka, Żegluga). Uczniowie wykonali plakaty związane z wodą: „Gdy wody będzie brak, to życie straci smak”, „Woda to życie”, „Woda życiem”. Plakaty zostaną wykorzystane na zajęciach świetlicowych, przyrody i geografii.

Prowadząca zajęcia: Marzanna Sienkiewicz

AM