80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Żonkile 2023

19 kwietnia 2023 roku przypada 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Judzikach włączyli się w obchody tego wydarzenia. W środę, 19 kwietnia wszyscy przypięli żonkil na znak tego, że „łączy nas pamięć” o bohaterskim zrywie mieszkańców getta, którzy w ten sposób chcieli zaświadczyć o swoim prawie do wolności i godności. 

Akcję Żonkile organizuje Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” w Warszawie. Wspierają ją liczni ambasadorzy i wolontariusze, a biorą w niej udział szkoły oraz instytucje kultury z całej Polski.

Uczniowie naszej szkoły samodzielnie wykonali żółte żonkile, które wręczyli nauczycielom oraz pracownikom szkoły. Przygotowali gazetkę o powstaniu w getcie warszawskim w bibliotece szkolnej oraz wykonali kartki z kalendarza upamiętniające bohaterski zryw getta. Zapoznali się z historią powstania dzięki archiwalnym materiałom Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Polin, wysłuchali relacji świadków tamtych tragicznych wydarzeń. Uczniowie klasy IV, V, VI poznali opowiadanie Katarzyny Ryrych pt. „Takich dwóch, jak nas trzech”. Tekst opowiada wyjątkową historię przyjaźni trzech chłopców oraz ukazuje wartość wspólnych doświadczeń i pamięci o nich. Przyporządkowali także do fragmentów utworu informacje o kontekście historycznym.

Uczniowie klasy VII i VIII obejrzeli poruszającą animację reportażu „Zdążyć przed Panem Bogiem” autorstwa Hanny Krall. Poznali dzięki temu losy Marka Edelmana – gońca szpitalnego oraz ostatniego dowódcy powstania w getcie warszawskim. Po II wojnie światowej w Łodzi rozwinęła się jego kariera lekarska. Rozmowy Marka Edelmana i Hanny Krall ukazują nie tylko dramat ludności cywilnej – mężczyzn, kobiet i dzieci, ale stanowią punkt wyjścia do rozważań nad wartością ludzkiego życia, godnością i podmiotowością każdego człowieka.

Organizacja kampanii w szkole: Agnieszka Łaskowska, Marzanna Sienkiewicz

Pomoc w przygotowaniu kwiatów: Dorota Miszczak