Wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olecku

W czwartek, 18 maja 2023 r. uczniowie klasy VII uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku. Poznali strukturę oraz zadania tej jednostki. Prowadząca zajęcia, pani Monika Maklakiewicz zapoznała ich z aktualną sytuacją na rynku pracy, omówiła czynniki, które należy wziąć pod uwagę, planując własną ścieżkę edukacyjną. Zwróciła uwagę na dynamikę zmian na rynku pracy, zawody przyszłości i konieczność doskonalenia kompetencji własnych.

Uczniowie zapoznali się także z aktywnymi formami pomocy, której instytucja ta udziela osobom poszukującym zatrudnienia. Należą do nich: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, staże i programy wspomagające osoby chcące prowadzić działalność gospodarczą.

Organizacja wyjazdu: Agnieszka Łaskowska, Ferdynand Grodzicki

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku. Uczniowie i nauczycielka stoją przy tablicy informacyjnej na korytarzu.
Powiatowy Urząd Pracy w Olecku. Uczniowie siedzą przy stole. Przed nimi pracownik urzędu.
Powiatowy Urząd Pracy w Olecku. Slajd na ekranie tablicy interaktywnej.
Powiatowy Urząd Pracy w Olecku. Uczniowie, nauczycielka i pracownice urzędu stoją przy ścianie z logo PUP.