„Aktywni Błękitni”. Susza – Stop suszy!

W dniach 6 i 8 marca 2023 r. w ramach realizacji programu edukacyjnego „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie”, uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w zajęciach na temat suszy i jej skutków.

Celem zajęć było zaznajomienie uczniów z pojęciem suszy, jej typami oraz konsekwencjami; regionami Polski najbardziej zagrożonymi występowaniem suszy; promowanie działań przyczyniających się do gromadzenia wody (retencji). Uczniowie obejrzeli fragmenty filmów dotyczących suszy, dyskutowali na temat działań wspomagających retencję wodną i wypełniali karty pracy.

Prowadzący zajęcia: Małgorzata Korotko

Sala lekcyjna. Uczennica wypełnia kartę pracy.
Sala lekcyjna. Uczniowie siedzą przy stolikach i wypełnią karty pracy. Na tablicy wiszą dwie kartki i przyczepiony jest napis: H2O.
Fragment wypełnionej karty pracy.
Sala lekcyjna. Uczeń wypełnia kartę pracy.
Sala lekcyjna. Uczniowie oglądają prezentację. Na ekranie slajd: Obieg wody w przyrodzie.
Sala lekcyjna. Uczniowie oglądają prezentację. Na ekranie slajd: Czym jest zjawisko suszy?