„Sięgajcie gwiazd!”

Pod takim hasłem w dniu 23 czerwca 2023 r., po miesiącach wytężonej pracy odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023.

Na początku uroczystości odśpiewany został hymn państwowy i zmiana asysty pocztu flagowego. Następnie dyrektor szkoły, Beata Prześniak podsumowała mijający rok szkolny. W dalszej kolejności odbyło się wręczenie uczniom świadectw ukończenia szkoły podstawowej, świadectw promocyjnych i nagród – za wysokie wyniki w nauce, stuprocentową frekwencję na zajęciach, za czytelnictwo, prace na rzecz klasy i szkoły, za udział w zajęciach dodatkowych. Rodzice otrzymali listy gratulacyjne. Świadectwa promocyjne z wyróżnieniem (biało-czerwonym paskiem; uczniowie musieli spełnić warunki: średnia ocen co najmniej 4,75 oraz zachowanie wzorowe lub bardzo dobre) otrzymali: Kajetan Chalecki (kl. IV), Krystian Danowski (kl. IV), Szymon Girtler (kl. IV, Mateusz Wójtowicz (kl. IV), Alicja Bobowicz (kl. IV), Natalia Kalicka (kl. IV), Wiktor Jankowski (kl. IV), Aleksandra Pęcak (kl. V), Bartosz Wójtowicz (kl. V), Zuzanna Osiecka (kl. VI) i Maria Rydzewska (kl. VI). „Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.” – za bardzo wysokie wyniki w nauce, Krystian Danowski  (średnia ocen 5,64) otrzymał Stypendium Burmistrza Olecka. Pani dyrektor wręczyła także 30. uczniom i 6. nauczycielom certyfikaty za udział w programie Erasmus+, realizowanym w Grecji i życzyła wszystkim bezpiecznych, wymarzonych i pełnych relaksu wakacji.

Poczet flagowy: Patrycja Zagacka, Bartosz Wójtowicz, Aleksandra Czajka; po zmianie asysty – Nadia Daniłowicz, Bartosz Wójtowicz, Weronika Mazur

Rodzice, którzy w znaczący sposób wspierali pracę szkoły: Wioletta Dąbrowska, Marta Wawrzyniak, Joanna Milewska, Lech Korotko, Dariusz Wójtowicz

Szkołę Podstawową w Judzikach w roku szkolnym 2022/2023 ukończyli: Aleksandra Czajka, Patryk Góralczyk, Aleks Górski, Oliwier Grabowski, Piotr Kardel, Kamil Korotko, Gabriel Osiecki, Aleksander Terlecki, Patrycja Zagacka, Matylda Wiśniewska

Organizacja uroczystości: Beata Prześniak, Agnieszka Łaskowska, Małgorzata Korotko, Marzenna Grodzicka, Ferdynand Grodzicki

AM