„Aktywni Błękitni” poznają Morze Egejskie

Korzystając z pobytu naszych uczniów w Grecji (w ramach programu Erasmus+), w niedzielę, 19 marca 2023 r. odbyły się zajęcia na temat Morza Egejskiego oraz wody morskiej.  Do zajęć zaprosiliśmy 10 uczniów, którzy również biorą udział w programie Erasmus – ze Szkoły Podstawowej w Ulan-Majorat (województwo lubelskie). Uczniowie pozyskali informacje na temat Morza Egejskiego – geneza, pochodzenie nazwy, położenie, wymiary, zasolenie, zasoby geologiczne, temperatura wody. Dowiedzieli się o florze i faunie morza, o składzie wody morskiej i jej znaczeniu dla człowieka. Uczniowie określili barwę wody, smak i gęstość. Porównali Morze Egejskie do Morza Bałtyckiego oraz zasoby wodne Grecji i Polski. Uczniowie wyszukiwali na plaży wskazane elementy ekosystemu morskiego.

Organizacja zajęć: Andrzej Malinowski i Iwona Zaborowska

AM