Warsztaty profilaktyczne

We wtorek, 27 września 2022 r. uczniowie klasy VII i VIII wzięli udział w warsztatach psychologicznych dla młodzieży pt. „Moje emocje – moja moc” organizowanych przez Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Olecku.

Zajęcia prowadziła psycholog Ewa Matysiak-Niemczewska oraz ratownik medyczny, pan Tomasz Dziokan. Na początku głos zabrał przewodniczący Oleckiej Rady Młodzieżowej, który zachęcił młodzież do aktywności oraz współpracy na rzecz środowiska lokalnego. Następnie pani psycholog przeprowadziła warsztaty, które przybliżyły młodym ludziom techniki radzenia sobie ze stresem oraz negatywnymi emocjami. Po nich odbył się konkurs z nagrodami. Jedną z nich otrzymał uczeń naszej szkoły – Kamil Kuczewski.

Opieka nad uczniami: Marzenna Grodzicka i Agnieszka Łaskowska

Sala kina w Olecku. Przy stoliku siedzą prowadzący spotkanie. Obok na ekranie napis: Moje emocje - moja moc i zdjęcie.