„Judziki. Historia, ekonomia, ludzie”

Judziki. Pomnik upamiętniający ofiary I wojny światowej (1914-1918) z gminy Judziki. Obecnie w tym miejscu znajduje  się dąb - przy boisku szkolnym od strony drogi.
Judziki. Pomnik upamiętniający ofiary I wojny światowej (1914-1918) – 13 żołnierzy z gminy Judziki. Obecnie obok tego miejsca rośnie dąb – przy boisku szkolnym od strony drogi. Źródło: J. Kunicki, Zapomniana wielka wojna 1914-1918, Ziemia olecka, Olecko 2021, str. 272