„Aktywni Błękitni” na śluzie w Przewięzi        

W środę, 24 maja 2023 r. pięcioro uczniów uczestniczyło w zajęciach terenowych, których celem było poznanie zasad funkcjonowania śluzy w Przewięzi (część miasta Augustów).  Uczniowie poznali historię powstania Kanału Augustowskiego oraz dowiedzieli się, w jaki sposób działa śluza. Ponadto obserwowali przebieg śluzowania statku.

Obiekt, który zwiedzali, znajduje się między jeziorami Studzienicznym i Białym Augustowskim. Był budowany w latach 1826-1827 i zachował się w oryginalnym stanie. Śluza jest obiektem hydrotechnicznym, wznoszonym na zbiornikach wodnych w celu pokonywania różnic poziomu wody przez jednostki pływające.

● Kanał Augustowski to kanał wodny (żeglugowy) łączący wododziały Niemna i Wisły, położony na terytorium Polski (82 km) i Białorusi (19 km). Jest pomnikiem historii. Budowany był w latach 1824-1839. Posiada 18 śluz. Maksymalna głębokość kanału wynosi 3 m.

Uczestnicy wyjazdu: Aleksandra Pęcak, Erwin Grzymkowski, Ewa Dąbrowska, Maria Augustynowicz, Diana Stypułkowska.

Organizacja wyjazdu: Ferdynand Grodzicki, Agnieszka Łaskowska