„Aktywni Błękitni”. Zaproszenie do udziału w konkursie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku zaprasza wszystkich uczniów objętych programem edukacyjnym Aktywni Błękitni Szkoła Przyjazna Wodzie do udziału w konkursie plastycznym. Celem konkursu jest stworzenie plakatów edukacyjnych propagujących działania na rzecz ochrony polskich rzek i jezior.  

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej w formacie min. A4, max. A3, która będzie nawiązywać swoją tematyką do zagadnień: flory i fauny typowej dla polskich rzek i jezior, źródeł zanieczyszczania polskich rzek i jezior, skutecznych sposobów eliminowania zanieczyszczeń, prewencyjnych działań w ochronie wód.

Jury podczas oceny prac i wyłanianiu laureatów będzie kierowało się następującymi kryteriami: spójnością przekazu pracy z tematem; kompozycją, technika wykonania; pomysłowość i estetyka wykonanej pracy.

Konkurs trwa od 20.02.2023 r. do 20.03.2023 r. Prace konkursowe należy dostarczyć do p. Andrzeja Malinowskiego lub p. Małgorzaty Korotko (my prześlemy je do Białegostoku).

21.03.2023 r. Powołanie komisji konkursowej i rozstrzygnięcie konkursu.

22 Marca Światowy Dzień Wody – Wyniki konkursu.