„Aktywni Błękitni”. Monitoring wody Jeziora Ełckiego

26 kwietnia 2023 r. w ramach realizacji programu „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie”, w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku odbyły się wspólne zajęcia z uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 w Olecku – realizującymi ten sam program. Tematem zajęć praktycznych (w dwóch grupach), prowadzonych przez panią Małgorzatę Russek był monitoring wody Jeziora Ełckiego. Uczniowie badali skład chemiczny wody i doskonalili umiejętności dokonywania pomiarów. Rozmawiali na temat podziału wód występujących na Ziemi, klasyfikacji jakości wody, źródeł zanieczyszczeń wód jeziornych oraz ich ochrony. Odbyli spacer ekologiczny brzegiem Jeziora Ełckiego, analizując jego środowisko przyrodnicze. Uczniowie poznali także skład i właściwości wody akwariowej oraz życie mieszkańców akwarium.

Jezioro Ełckie – powierzchnia: 385 ha; długość: 6,5 km; maksymalna szerokość: 3,5 km; maksymalna głębokość: 55,8 m; objętość: 57420,3 tys. m3; przez jezioro przepływa rzeka Ełk; wyniki dzisiejszych badań prowadzonych przez uczniów (hydrologia) – jedno miejsce pomiarowe: I klasa czystości wody Jeziora Ełckiego

Uczestnicy zajęć z naszej szkoły (14 osób): Zuzanna Osiecka, Kamil Kuczewski, Julia Jędrzejewska, Szymon Girtler, Diana Stypułkowska, Natalia Kalicka, Szymon Nartowicz, Wiktor Jankowski, Weronika Mazur, Maria Rydzewska, Aleksandra Pęcak, Julia Wierzyńska, Ewa Dąbrowska, Maria Augustynowicz

Organizacja wyjazdu i zajęć: Andrzej Malinowski, Iwona Zaborowska – SP Judziki; Wojciech Jegliński, Paweł Karandziej – SP nr 2 w Olecku

AM