„Aktywni Błękitni” – Stop suszy!

2 marca 2023 r. w ramach realizacji programu edukacyjnego „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie”, uczniowie klasy VIII zajmowali się zagadnieniem suszy i jej skutkom w najbliższym otoczeniu.

Celem zajęć było m.in. zaznajomienie uczniów z pojęciem suszy, jej typami oraz konsekwencjami; regionami Polski najbardziej zagrożonymi występowaniem suszy; promowanie działań przyczyniających się do gromadzenia wody (retencji).

Uczniowie obejrzeli fragmenty filmów dotyczących suszy, dyskutowali na temat działań wspomagających retencję wodną i wypełniali karty pracy.

Prowadzący zajęcia: Andrzej Malinowski

Sala lekcyjna. Uczniowie siedzą przy ławkach i oglądają slajdy na ekranie.
Slajd na ekranie: Czym jest zjawisko suszy?
Slajd na ekranie: Retencja na terenach wiejskich.
Sala lekcyjna. Uczniowie siedzą przy ławce i wypełniają kartę pracy.
Sala lekcyjna. Uczniowie siedzą przy ławce i wypełniają kartę pracy.
Sala lekcyjna. Uczniowie siedzą przy ławce i wypełniają kartę pracy.
Sala lekcyjna. Uczennice siedzą przy ławce i wypełniają kartę pracy.
Na ekranie fragment filmu o suszy.
Salalekcyjna. Na tablicy zapisane są pytania do udzielenia odpowiedzi przez uczniów. Przy tablicy, po prawej stronie stoi uczeń i trzyma duży termometr.