Aktywni Błękitni. Jak zapobiegać suszy i powodzi?

5 i 6 czerwca 2023 r. w ramach realizacji programu „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie”, uczniowie z klas VII rozdawali swoim rówieśnikom, pracownikom szkoły, mieszkańcom Judzik i Lenart wcześniej przygotowane ulotki – „Jak zapobiegać suszy? Jak zapobiegać powodzi?”.

Ta spontaniczna akcja ekologiczna miała na celu poznanie sposobów zapobiegania suszy i powodzi przez każdego z nas. Ulotka została wykonana przez uczniów klasy VII pod kierunkiem nauczycielki matematyki Marzenny Grodzickiej i rozdawana pod kierunkiem nauczyciela Andrzeja Malinowskiego.

Cele realizacji działania: uświadomienie społeczności lokalnej i szkolnej o potrzebie zapobiegania suszy i powodzi, promowanie dobrych praktyk w obszarze gospodarki wodnej, kształtowanie zgodnej współpracy uczniów w grupie, wzrost świadomości ekologicznej uczniów, pogłębienie wiedzy uczniów i społeczności lokalnej na temat wody.

AM

Judziki. Uczeń przekazuje ulotkę.
Lenarty. Uczeń przekazuje ulotkę