232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

… W wielkiej sali sejmowej przed narodem król stawa, odczytano raz pierwszy Konstytucję, jej prawa …

27 kwietnia 2023 r. odbył się uroczysty apel szkolny poświęcony 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Po odśpiewaniu hymnu państwowego uczniowie wystąpili z programem artystycznym, w którym znalazła się informacja na temat okoliczności uchwalenia konstytucji i jej zapisów. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Dzieci z zespołu wychowania przedszkolnego wykonały trzeciomajowy taniec ze wstążkami.

3 maja 1791 r. w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Polski i Litwy) uchwalono jedną z pierwszych na świecie konstytucji – była pierwszą w Europie i drugą na świecie. Konstytucja – ustawa określająca główne zasady działania państwa i jego obywateli została uchwalona przez Sejm Czteroletni, który został zwołany w październiku 1788 r. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919 r.

Poczet flagowy: Patrycja Zagacka, Bartosz Wójtowicz, Aleksandra Czajka

Prowadząca: Zuzanna Osiecka

Występujący: Aleksandra Pęcak, Mateusz Wójtowicz, Natalia Szyłak, Nadia Daniłowicz

Organizacja uroczystości: Justyna Adamczyk, Agnieszka Łaskowska, Dorota Miszczak, Dorota Michałowska-Radzewicz

AM