Łączy nas pamięć. Akcja „Żonkile”

19 kwietnia 2024 r. przypada 81. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Aby upamiętnić tę rocznicę i oddać hołd ofiarom getta warszawskiego – cywilnym i bojownikom, uczniowie naszej szkoły po raz kolejny przystąpili do akcji „Żonkile”, organizowanej przez Muzeum Żydów Polskich „POLIN” w Warszawie.

Uczniowie klas IV-VI obejrzeli animację pt. Było, nie ma, jest”. Dzięki niej uczniowie pogłębili wiedzę na temat kultury żydowskiej, która przenikała się przed wybuchem II wojny światowej z kulturą polską. Film dokumentalny pt. „Nie poddamy się. Życie i walka w getcie warszawskim” przybliżył uczniom informacje na temat II wojny światowej oraz powstania w getcie warszawskim. Starsi uczniowie z klas VII i VIII zapoznali się z sylwetką Marka Edelmana, jednego z członków Żydowskiej Organizacji Bojowej i dowódcy powstania po śmierci Mordehaja Anielewicza. Reportaż Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem” w wersji filmowej pokazał tragiczne losy mieszkańców getta i powstańców. Marek Edelman wyjaśnił, że getto miało świadomość całkowitej likwidacji, a walka bojowników pozwoliła im na „wybór sposobu umierania”. Po wojnie Edelman studiował medycynę i angażował się w działalność opozycyjną w okresie PRL-u, a także walczył o przestrzeganie praw człowieka. Zawsze powtarzał, że nie wolno być obojętnym na zło.

Dzięki akcji uczniowie rozpowszechnili symbol żonkila jako znaku pamięci o tragicznym losie getta. Kwiaty te składał co roku Marek Edelman pod Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie Pokazaliśmy także, że „łączy nas pamięć”, która jest wyrazem siły wspólnoty.

Organizacja akcji: Agnieszka Łaskowska, Marzanna Sienkiewicz, Dorota Miszczak

Sala dydaktyczna. Dwie uczennice stoją przed złączonymi stolikami, na których znajduje się ułożony napis z żółtych, papierowych żonkili o treści: 19 IV 1943.
Sala dydaktyczna. Slajd na tablicy interaktywnej przedstawiający getto warszawskie.
Sala dydaktyczna. Uczniowie stoją obok siebie przy tablicy interaktywnej i trzymają przed sobą papierowe żonkile.
Sala dydaktyczna. Uczniowie siedzą przy ławkach i trzymają przed sobą kartki z informacjami o getcie warszawskim.
Sala dydaktyczna. Uczeń siedzi przy ławce i trzyma kartkę z informacjami o getcie warszawskim.
Sala dydaktyczna. Slajd na tablicy interaktywnej przedstawiający fragment muru getta warszawskiego.
Sala dydaktyczna. Uczniowie siedzą przy ławkach i trzymają papierowe żonkile.
Sala dydaktyczna. Uczniowie siedzą przy ławkach i trzymają papierowe żonkile.
Sala przedszkolna. Dzieci stoją obok siebie przy schodach i trzymają papierowe żonkile.
Gabinet dyrektora. Uczennice i pani dyrektor stoją obok siebie z papierowymi żonkilami.
Sala dydaktyczna. Uczniowie i nauczycielka stoją obok siebie z papierowymi żonkilami.
Sala dydaktyczna. Uczniowie i nauczycielka stoją obok siebie z papierowymi żonkilami.
Sala dydaktyczna. Uczniowie i nauczycielka stoją obok siebie z papierowymi żonkilami.
Sala dydaktyczna. Uczniowie i nauczycielka stoją obok siebie z papierowymi żonkilami.
Sala dydaktyczna. Uczniowie i pracownik szkoły stoją obok siebie z papierowymi żonkilami.