„Aktywni Błękitni” sprzątają brzeg Morza Egejskiego

Korzystając z pobytu naszych uczniów w Grecji (w ramach programu Erasmus+),  w niedzielę 19 marca 2023 r. odbyła się akcja ekologiczna – sprzątanie plaży nad brzegiem Morza Egejskiego w miejscowości Platamonas. Do akcji zaprosiliśmy 30 uczniów i 4 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Ulan-Majorat (województwo lubelskie), którzy również biorą udział w programie Erasmus+.

Celem przeprowadzenia akcji było m.in. zbiorowe sprzątanie śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania oraz kształtowanie świadomości uczniów i upowszechnienie wiedzy na temat szeroko rozumianej gospodarki wodnej, a także uświadomienie uczniom potrzeby ochrony środowiska, niekoniecznie tego, w którym sami mieszkają.

Został posprzątany teren plaży nadmorskiej o długości 1 km. Zebrano dwa plastikowe worki butelek i metalowych puszek.

Organizacja akcji: Andrzej Malinowski, Iwona Zaborowska, Agnieszka Łaskowska

AM