Noc Bibliotek

W czwartek, 5 października 2023 r. w Olecku odbyła się IX Noc Bibliotek pod hasłem „Absurd nie czytać”. Celem wydarzenia jest promocja czytelnictwa, zachęta do korzystania z lokalnych bibliotek jako najbliższych miejsc spotkań z kulturą dla lokalnych społeczności.

W tegorocznej edycji Nocy Bibliotek brały udział drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Twardowskiego oraz Szkoły Podstawowej w Judzikach. Nasz zespół tworzyli: Alicja Bobowicz, Aleksandra Pęcak, Maria Rydzewska, Diana Stypułkowska i Szymon Nartowicz.

Zmagania turniejowe koncentrowały się wokół dorobku jednego z patronów roku 2023 – Mikołaja Kopernika z racji  550. rocznicy urodzin uczonego. Uczniowie podczas gry terenowej musieli wykazać się wiedzą, umiejętnością koncentracji i zapamiętywania oraz pomysłowością. Każda grupa wymyślała nietypową nazwę dla siebie, następnie pracowała nad zadaniami dotyczącymi tekstu popularnonaukowego i odgadywała nazwy planet na podstawie opisu.

Następnie uczestnicy zmagań brali udział w podchodach wokół biblioteki. Tam zadania były również bardzo ciekawe. Należało utworzyć dwuwersową rymowankę o swojej grupie, odgadnąć zakodowane przysłowie, utworzyć kompas z klocków i podać autorów szkolnych lektur. Na koniec każdy zespół zbudował swój pojazd kosmiczny z materiałów pochodzących z recyklingu. Drużyna z naszej szkoły zajęła I miejsce. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki książkowe.

Organizacja wyjazdu i opieka nad uczniami: Marzanna Sienkiewicz, Agnieszka Łaskowska

Biblioteka. Obok siebie stoją nauczycielki i uczennica.
Biblioteka. Uczniowie przy stoliku. Wykonuja zadanie.
Olecko. Uczniowie wykonują zadanie praktyczne.
Biblioteka. Uczniowie wykonują zadanie praktyczne.
Biblioteka. Uczniowie i nauczyciele stoja obok siebie. Na stoliku stoi  jedna z wykonanych prac.