„Aktywni Błękitni”. Skąd się bierze czysta woda?

8 maja 2023 r. w ramach programu „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie” w klasie III odbyły się zajęcia pod hasłem „Skąd się bierze czysta woda?”. Uczniowie poznali jej źródła, rodzaje i postaci wody, nazwy i rozmieszczenie na Ziemi wód śródlądowych i oceanicznych. Dowiedzieli się także o sposobach wykorzystania wody i sami dzielili się doświadczeniem w tej kwestii.

Prowadzący zajęcia: Beata Roszkowska

AM