Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Od 9 do 20 stycznia 2023 r. w naszej trwała zbiórka pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Kwestowała rada uczniowska.

31 Finał WOŚP zagra 29 stycznia 2023 r. pod hasłem: Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!

AM

Korytarz szkolny. Uczennice trzymają puszkę do kwestowania i naklejkę czerwone serduszko, a uczeń wrzuca pieniądze do puszki.