Świąteczne stacje zadaniowe

W czwartek, 21 grudnia 2023 r. uczniowie klasy VIII na lekcji języka polskiego rozwiązywali zadania zawarte w świątecznych stacjach zadaniowych.

Przepisywali fragment „Opowieści wigilijnej” i uzupełniali w nim znaki interpunkcyjne, wyjaśniali znaczenie związków frazeologicznych związanych z Bożym Narodzeniem, wskazywali bohatera lektur obowiązkowych, do którego adresowali świąteczne życzenia, nazywali części mowy w świątecznych przysłowiach, układali świąteczne wyzwania, eliminując z nich potoczne określenia, na podstawie opisów nazywali świąteczne tradycje. Ostatnie zadanie polegało na kreatywnym zaprojektowaniu stroju świętego Mikołaja.

Agnieszka Łaskowska

Sala dydaktyczna. Uczeń stoi przy tablicy interaktywnej. trzyma kartki z informacjami.
Sala dydaktyczna. Uczennica siedzi przy ławce i trzyma naklejki z symbolami zimowymi.
Sala dydaktyczna. Uczeń siedzi przy ławce i koloruje kartę pracy.
Sala dydaktyczna. Uczniowie i nauczycielka stoją przy tablicy interaktywnej. Uczniowie trzymają przed sobą wykonany plakat.