Dzień Chłopaka

Z okazji Dnia Chłopaka, 29 września 2022 r. odbył się apel szkolny, podczas którego rada uczniowska samorządu szkolnego wręczyła ordery i dyplomy chłopcom, których wybrały dziewczęta z klas od IV do VIII w głosowaniu tajnym.

Najprzystojniejszym Chłopakiem w Szkole Podstawowej w Judzikach został Damian Danilewicz (kl. VIII), Najinteligentniejszym – Mateusz Wójtowicz (kl. IV), Najsympatyczniejszym – Damian Danilewicz (kl. VIII) i Najzabawniejszym – Michał Woźnicki.

AM

Korytarz szkolny. Uczennice wręczają chłopcom dyplomy i ordery.
Korytarz szkolny. Przy oknie stoi dwóch uczniów z orderami i dyplomami.