Wybory rady i opiekuna samorządu uczniowskiego

W poniedziałek, 20 września 2021 r. odbyły się w szkole wybory do rady uczniowskiej.

Liczba wyborców uprawnionych do glosowania: 42

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 38

Liczba kart wyjętych z urny: 38

Liczba kart nieważnych: 0

Liczba kart ważnych: 38

Liczba głosów ważnych: 38

W wyniku głosowania do rady uczniowskiej zostali wybrani: Ewa Dąbrowska (kl. VI), Wojciech Korotko (kl. VIII), Zuzanna Stypułkowska (kl. VIII) i Patrycja Zagacka (kl. VII).

Jednocześnie odbyły się wybory opiekuna SU.

Liczba wyborców uprawnionych do glosowania: 42

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 38

Liczba kart wyjętych z urny: 38

Liczba kart nieważnych: 0

Liczba kart ważnych: 38

Liczba głosów ważnych: 38

W wyniku głosowania opiekunem SU został Andrzej Malinowski.

Organizacja wyborów w szkole: Marzenna Grodzicka

AM

Korytarz szkolny. Przed wejściem do lokalu wyborczego stoją dwie uczennice.
W lokalu wyborczym. Przy stole członek komisji wyborczej i wyborca, który podpisuje odbiór kart do głosowania.
W lokalu wyborczym. Wyborca stoi przy stole i dokonuje wyboru.
W lokalu wyborczym. Przy stole siedzi członek komisji wyborczej. Przy urnie stoi wyborca i wrzuca do niej wypełnione karty do głosowania.