II Szkolny Konkurs Pięknego Czytania „Czytanie to moja pasja”

W piątek, 5 listopada 2021 r. w bibliotece szkolnej odbył się II Szkolny Konkurs Pięknego Czytania „Czytanie to moja pasja”. Jego celem jest: promocja książek i czytelnictwa, budzenie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą, rozwijanie wrażliwości na piękno literatury, kształtowanie umiejętności pięknego czytania.

Uczestnicy zmagań prezentowali fragmenty lektur obowiązkowych: dwa opowiadania z tomu „Mikołajek” oraz dramatu Juliusza Słowackiego „Balladyna”. W grupie uczniów klas III-VI wystąpili: Julia Wierżyńska, Szymon Girtler, Julia Jędrzejewska, Kamil Kuczewski, Nadia Daniłowicz, Anna Pawłowska, Joanna Woźnicka, Aleksandra Pęcak, Diana Stypułkowska. W grupie uczniów klas VII-VIII fragmenty utworu czytali: Wojciech Korotko, Maja Wierżyńska, Cezary Michałowski, Konrad Nartowicz, Zuzanna Pęcak.

Zmagania konkursowe oceniała komisja w składzie: pani Małgorzata Skrocka i pan Jarosław Bańkowski. Ocenie podlegały: płynność, poprawność czytania, tempo, dykcja, intonacja oraz ogólny wyraz artystyczny.

Po wysłuchaniu uczestników jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii klas III-VI: I miejsce: Kamil Kuczewski, II miejsce: Julia Jędrzejewska, III miejsce: Aleksandra Pęcak, wyróżnienie: Szymon Girtler, Diana Stypułkowska; w kategorii klas VII-VIII: I miejsce: Zuzanna Pęcak, II miejsce: Wojciech Korotko, III miejsce: Konrad Nartowicz. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpiło 10 listopada 2021 r.

Organizacja konkursu: Marzanna Sienkiewicz, Agnieszka Łaskowska