80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Żonkile 2023