Spotkanie opłatkowe w kl. I i II

17 grudnia 2021 r. w kl. I i II odbyło się spotkanie opłatkowe.

Organizacja spotkania: Urszula Grzybowska i Beata Roszkowska

AM

Sala lekcyjna. Uczniowie i nauczycielka stoją przy stoliku, na którym znajduje się poczęstunek.
Sala lekcyjna. Uczniowie i nauczycielka stoją przy stoliku, na którym znajduje się poczęstunek. nauczycielka rozdaje opłatki.
Sala lekcyjna. Uczniowie i nauczycielka stoją przy stoliku, na którym znajduje się poczęstunek. Uczniowie trzymają opłatki.