Świąteczna pomoc

W piątek, 17 grudnia 2021 r. członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu „My też możemy pomóc” odwiedzili samotnych mieszkańców wsi Judziki i Lenarty. Ofiarowali im świąteczne paczki. Celem wolontariuszy było przygotowanie przedświątecznej akcji skierowanej do okolicznych mieszkańców, podkreślającej wartość świąt Bożego Narodzenia i czasu poświęconego drugiemu człowiekowi. Szkolne Koło Wolontariatu przeprowadziło zbiórkę artykułów spożywczych. Dzięki uczniom, nauczycielom, rodzicom i życzliwym osobom zostały przygotowane podarunki, które trafiły do samotnych mieszkańców Judzik i Lenart. Wolontariusze zaśpiewali fragment kolędy i złożyli świąteczne życzenia. Rozdawanie paczek było dla dzieci cenną lekcją empatii wobec innych ludzi. Stwierdziły one, że dzielenie się dobrem z innymi jest źródłem radości.

W roznoszeniu paczek uczestniczyli: Szymon Girtler, Wiktor Jankowski, Zuzanna Pęcak, Zuzanna Stypułkowska, Ferdynand Grodzicki (jako Mikołaj) oraz opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu: Małgorzata Skrocka i Agnieszka Łaskowska.

Korytarz szkolny. Przy choince stoją uczniowie, nauczycielki i Mikołaj.
Korytarz szkolny. Przy choince znajdują się uczniowie, nauczycielki i Mikołaj. Na podłodze leżą prezenty.
Przy posesji kościelnej. Nauczycielka i uczniowie stoją przy bramce wejściowej.
W Lenartach. Uczniowie, nauczycielki i Mikołaj stoją na chodniku przy blokach. Jeden z uczniów trzyma prezent.
Judziki. Uczniowie i Mokołaj.
Na terenie gospodarstwa w Judzikach. Wolontariusze i osoba odwiedzana.
Wolontariusze z Mikołajem i paczką stoją na drodze w Judzikach.