III miejsce w międzypowiatowym konkursie na projekt edukacyjny

Uczennice klasy VIII: Gabriela Domysławska, Zuzanna Pęcak i Zuzanna Stypułkowska zajęły zespołowo III miejsce w Międzypowiatowym Konkursie „Z klimatem dla przyszłości Planety” – za kreatywność i promowanie postawy odpowiedzialności oraz podejmowanie inicjatywy w rozwiązywaniu regionalnych problemów klimatycznych i ekologicznych. Postępowanie konkursowe trwało od 18.10.2021 r. do 30.11.2021 r.

Celem konkursu było: zainspirowanie uczniów do świadomego działania na rzecz ochrony klimatu i planety; zachęcenie do promowania w środowisku lokalnym postaw proekologicznych; podnoszenie świadomości uczniów na temat problemów rozwojowych na świecie i globalnych współzależności zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju na lata 2015-2030.

Nasze uczennice przygotowały i przeprowadziły zajęcia praktyczne dla całej społeczności szkolnej, opracowały dwie prezentacje multimedialne, ulotkę o tematyce ekologicznej – jak chronić klimat, nagrały czterominutowy film „Od węgla do ogniwa”.

Organizatorem konkursu był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku.

Rozdanie nagród nastąpiło 17 grudnia 2021 r.

Opiekunem zespołu projektowego był Andrzej Malinowski.

Pomieszczenie biblioteki. Uczennice stoją pośrodku sali, jedna z nich trzyma puchar. Po lewej stronie stoją organizatorki konkursu. Jedna z nich prezentuje dyplom.
Pomieszczenie Biblioteki Pedagogicznej w Olecku. Uczennice trzymają dyplomy. Jedna z nich trzyma też puchar.
Pomieszczenie Biblioteki Pedagogicznej w Olecku. Pośrodku stoją uczennice i organizatorki konkursu. Uczennice trzymają puchar, dyplom i torbę.
Korytarz szkolny. Przy choince stoją uczennice z dyplomem i pucharem. Przed nimi na podłodze stoją torby z nagrodami.