„Tydzień ulgi”

Startujemy w naszej szkole z akcją „Tydzień ulgi”, która zorganizowana jest przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tydzień bez kartkówek, odpytywania, sprawdzianów i prac domowych.

Wszystko po to, aby obniżyć stres i zadbać o dobrostan psychiczny zarówno uczniów, uczennic jak i nauczycieli.

Najbliższe dni przeznaczymy na odbudowę wzajemnych relacji oraz ponowną integrację.

„Tydzień ulgi” będzie obowiązywał według następującego harmonogramu:

– 17-21 maja 2021 r. klasy VII i VIII;

– 24, 28, 31 maja oraz  1, 2 czerwca klasy IV, V i VI.

Z niecierpliwością czekamy na Wasz powrót do szkoły.