„Zobacz we mnie człowieka”

21 maja 2021 r. uczniowie klasy siódmej podczas lekcji języka polskiego omawiali problemy i zagadnienia związane z niepełnosprawnością. Korzystali z różnych źródeł informacji i tworzyli wspólnie mapę myśli dotyczącą osób niepełnosprawnych. Obejrzeli prezentację multimedialną pt. „Niepełnosprawni są wśród nas” oraz dwa filmy dokumentalne: „Zobacz we mnie człowieka” i „Znajdują pracę i spełniają marzenia – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”. Były one inspiracją do dyskusji na temat barier, z którymi na co dzień spotykają się osoby borykające się z tym problemem. Uczennice: Zuzanna Pęcak, Zuzanna Stypułkowska oraz Gabriela Domysławska wykonały plakat zachęcający do pomocy ludziom z niepełnosprawnościami.

Organizacja zajęć: Karolina Rzodkiewicz i Agnieszka Łaskowska

Zajęcia na temat niepełnosprawności
Zajęcia na temat niepełnosprawności
Zajęcia na temat niepełnosprawności
Zajęcia na temat niepełnosprawności
Zajęcia na temat niepełnosprawności