Wkrótce wybory do Oleckiej Rady Młodzieżowej

18 czerwca 2021 r. odbędą się wybory do Oleckiej Rady Młodzieżowej. W związku z tym, w dniu 1 czerwca 2021 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z uczniami klas: VI, VII i VIII. Pani Ewa Drozd (z Urzędu Miejskiego w Olecku) i Jakub Dziubiński (radny Rady Miejskiej w Olecku) przedstawili działalność, cele i zadania Oleckiej Rady Młodzieżowej, która jest reprezentacją młodzieży z gminy Olecko. Kadencja Rady trwa dwa lata.

Celem działania Rady jest m.in. upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz wspieranie aktywności młodych ludzi, a także reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych, rządowych i pozarządowych. Z naszej szkoły zostanie wybrany jeden radny.

AM

Sala szkolna. Przy tablicy przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Olecku, w ławkach uczniowie.
Sala szkolna.  Uczniowie w ławkach.
Sala szkolna. Pośrodku pan Jakub Dziubiński, uczniowie w ławkach.
Sala szkolna. Pośrodku pan Jakub Dziubiński, w ławkach uczniowie.