Uczniowie wybrali kandydata na radnego Oleckiej Rady Młodzieżowej

18 czerwca 2021 r. w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej, okręg nr 11 (Szkoła Podstawowa w Judzikach) odbyło się głosowanie na kandydata na radnego Oleckiej Rady Młodzieżowej.

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 22

Liczba wyborców, którym wydano karty do glosowania: 15

Liczba kart wyjętych z urny: 15

Liczba niewykorzystanych kart do głosowania: 7

Liczba kart nieważnych: 1

Liczba kart ważnych: 14

Liczba głosów ważnych: 14

W wyniku głosowania największą liczbę głosów ważnych oddano na Sebastiana Wierżyńskiego, który  został kandydatem na radnego ORM. Kadencja radnego trwa 2 lata.

Komisja wyborcza: Marzenna Grodzicka, Karolina Rzodkiewicz, Zuzanna Pęcak, Alicja Rydzewska, Konrad Nartowicz.

Organizacja wyborów w szkole: Marzenna Grodzicka

AM