Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Piątek, 25 czerwca 2021 r. Na początku uroczystości nastąpiło przekazanie obowiązków chorążego pocztu flagowego przez Nikodema Walkowiaka uczniowi kl. VI, Krystianowi Krotoszyńskiemu. Następnie dyrektor szkoły, pani Beata Prześniak podsumowała mijający rok szkolny i pożegnała absolwentów (uczniów klasy ósmej). Podziękowała też rodzicom za wspieranie działań szkoły. Część uczniów otrzymała nagrody za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz za osiągnięcia sportowe. Nagrodzono również dzieci za akcje dobroczynne, czytelnictwo i reprezentowanie szkoły na zewnątrz. Uroczystość uświetniły przedszkolaki swoim sympatycznym i żywiołowym występem.

Statuetkę „Najlepszy Absolwent Szkoły Podstawowej w Judzikach w roku szkolnym 2020/2021” otrzymał Dzianis Prykhodzka

Stypendium Burmistrza Olecka za wysokie wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2020/2021 otrzymała Zuzanna Osiecka (kl. IV)

Statuetkę „Przyjaciel Szkoły Podstawowej w Judzikach” otrzymali państwo Anna i Dariusz Wójtowicz z Judzik

Prowadzący uroczystość: Izabela Rybczyńska i Sebastian Wierżyński

Organizacja uroczystości: Marzenna Grodzicka

KR i MS