„Jeśli człowiek ratuje jedno życie, to jest tak, jak gdyby uratował cały świat”

7 września 2021 r. nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi uczestniczyli w szkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie prowadził Tomasz Dziokan – ratownik medyczny.

Pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej (po przewiezieniu do szpitala).

AM

Klasa szkolna. Prowadzący szkolenie demonstruje udzielanie pierwszej pomocy za pomocą fantoma.
Klasa szkolna. Prowadzący szkolenie demonstruje udzielanie pierwszej pomocy za pomocą fantoma.
Klasa szkolna. Prowadzący szkolenie wskazuje położenie mostka na szkielecie człowieka.
Klasa szkolna. Prowadzący szkolenie demonstruje udzielanie pierwszej pomocy za pomocą fantoma.
Klasa szkolna. Prowadzący szkolenie demonstruje praktycznie udzielanie pierwszej przedmedycznej.