Zebranie z rodzicami uczniów

Zebranie odbędzie się w czwartek, 23 września 2021 r. o godz.17.00.

Program zebrania:

1) godz. 17.00-17.10 – spotkanie ogólne, przedstawienie planu pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022 – Beata Prześniak, dyrektor; wsparcie uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną – Justyna Adamczyk, pedagog szkolny;

2) godz.17.10-18.00 – spotkania w klasach z wychowawcami – przedstawienie bieżącej informacji na temat sytuacji dydaktyczno-wychowawczej uczniów.

Serdecznie zapraszamy