Sadzenie drzew

8.10.2021 r. każde dziecko z zespołu wychowania przedszkolnego i każdy uczeń klas: I-III posadzili sadzonki świerka, a nauczycielki sadzonki budlei (krzewu miododajnego) na terenie posesji szkolnej. Sadzenie drzew i krzewów odbyło się w ramach 19. edycji programu „Święto drzewa” pod hasłem – Dla przyrody! Celem dzisiejszej akcji była edukacja dzieci w ramach rozwoju zrównoważonego i podniesienie ich świadomości ekologicznej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu.

Sadzonki świerka pozyskano z Nadleśnictwa Olecko – Lasy Państwowe, sadzonki budlei od pani Iwony Zaborowskiej.

Organizacja akcji w szkole: Iwona Zaborowska i Andrzej Malinowski

AM