Rodzice czytają dzieciom

4 marca 2022 r. rodzice uczniów klasy III spotkali się w naszej szkole w ramach akcji czytelniczej pod hasłem „Rodzice czytają dzieciom”. W tym roku rodzice czytali utwory poetów dziecięcej wyobraźni, czyli Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Uczniowie natomiast przedstawili krótkie inscenizacje kukiełkowe wierszy: „Kwoka”, „Żuk” oraz „Żuraw i czapla”. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, dostarczyło wszystkim wielu pozytywnych artystycznych wrażeń i zostało zwieńczone słodkim poczęstunkiem.

Małgorzata Skrocka

Klasa szkolna. Troje uczniów stoi pośrodku klasy z rysunkami w rękach.
Klasa szkolna.  Na krześle siedzi rodzic, a przed nim siedzą uczniowie i inni rodzice.
Klasa szkolna. Przy tablicy na krześle siedzi rodzic, przed nim na krzesełkach siedzą uczniowie.
Klasa szkolna. Na krześle siedzi rodzic i czyta tekst z kartki.
Klasa szkolna. Na krześle przy tablicy siedzi rodzic i czyta tekst z książki.,
Klasa szkolna. Na krześle siedzi rodzic i czyta tekst z książki.