Pierwszy dzień wiosny w ZWP

21 marca 2022 r. dzieci w zespole wychowania przedszkolnego świętowały pierwszy dzień wiosny wykonaniem tradycyjnej marzanny i korowodem, a także obchodziły dzień kolorowej skarpetki (przyłączając się w ten sposób do akcji na znak solidarności z osobami z Zespołem Downa).

DMR

Sala przedszkolna. Dzieci siedzą przy stoliku i wypełniają plasteliną na kartce kontury skarpetek.
Sala przedszkolna. Dzieci siedzą dokoła na dywanie, dotykając się stopami w kolorowych skarpetkach.
Sala przedszkolna. Dzieci siedzą dokoła na dywanie, dotykając się stopami w kolorowych skarpetkach.
Sala przedszkolna. Dzieci stoją przy regale. Obok jedno z dzieci trzyma marzannę.
Posesja szkolna. Dzieci idą w korowodzie z marzanną.