Pierwsza pomoc przedmedyczna

W piątek, 8 kwietnia 2022 r. uczniowie klasy VIII w ramach realizacji podstawy programowej z edukacji dla bezpieczeństwa, wzięli udział w zajęciach z zakresu pierwszej pomocy. Naszymi gośćmi byli: Daniel Dopko, Mariusz Słabiński i Tomasz Dunaj z Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Olecku. Ratownicy podzielili się doświadczeniami z zakresu swojej pracy, omówili rodzaje zagrożeń towarzyszące nam w życiu codziennym. Przedstawili też wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji dotyczące udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

Prowadzący zajęcia, pan Tomasz Dunaj pokazał, jak pomóc poszkodowanemu, który uległ zadławieniu, zatamować krwotok oraz unieruchomić uszkodzoną kończynę. Następnie uczniowie uczestniczyli w warsztatach z zakresu RKO, także z wykorzystaniem AED, czyli automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Organizacja zajęć: Agnieszka Łaskowska i Ferdynand Grodzicki