Konkurs palm wielkanocnych w Judzikach

W Niedzielę Palmową, 10 kwietnia 2022 r. w kościele parafialnym w Judzikach odbył się konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną wykonaną z materiałów ekologicznych. Do konkursu zgłoszono 10 palm.  

I miejsce przyznano Zofii Bomber (Judziki), II miejsce – Aleksandrze Pęcak (Judziki), III miejsce – Kornelii Danowskiej (Lenarty) i Alicji Bobowicz (Bialskie Pole). Wszyscy uczestnicy konkursu wykonali piękne palmy.

Komisja konkursowa: Małgorzata Skrocka, Kinga Wasilewska, Andrzej Malinowski

AM