Świat pod naszymi stopami

9 maja 2022 r. uczniowie klasy IV uczestniczyli w nietypowych zajęciach edukacyjnych, których celem było: rozwijanie pasji poznawania zjawisk przyrodniczych, rozwijanie umiejętności analizowania obserwowanych zjawisk, zrozumienie roli człowieka w środowisku przyrodniczym i kształtowanie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy.

Podczas zajęć uczniowie rozwijali zainteresowanie światem przyrody. Omówili zagadnienia dotyczące życia pod naszymi stopami. Dowiedzieli się, że gleba, po której deptamy, spacerując po łące, trawniku,  lesie lub ogrodzie jest domem wielu drobnych zwierząt i roślin. Różnią się one między sobą wyglądem i trybem życia, ale wszystkie mają do spełnienia ważną rolę. W ziemi, ściółce i na roślinach  znajdują się mieszkania najmniejszych zwierząt. Aby je poznać trzeba się bardzo nisko pochylić i spojrzeć przez lupę.

Podczas zajęć edukacyjnych uczniowie obserwowali życie pod swoimi stopami. Korzystając z lup i mikroskopów terenowych obserwowali zachowania skoczogonków, pajęczaków, mrówek i wijów. Podziwiali i rozpoznawali piękno i różnorodność majowej flory.

Organizacja zajęć: Iwona Zaborowska