Wycieczka do Bakałarzewa

W ramach realizacji programu efektywności kształcenia w naszej szkole, w środę 22 czerwca 2022 r. odbyła się wycieczka regionoznawcza do Bakałarzewa (województwo podlaskie). Była ona nagrodą za podniesienie średniej ocen uczniów klas IV-VIII z przedmiotów egzaminacyjnych (przyrost średniej ocen za I semestr względem średniej oceny rocznej). Z języka polskiego przyrost średniej ocen wystąpił u 20 uczniów (45% wszystkich uczniów), z matematyki u 29 uczniów (65% wszystkich uczniów) i z języka angielskiego u 31 uczniów (70% wszystkich uczniów).

Uczniowie poznali walory przyrodniczo-kulturowe i atrakcje turystyczne Bakałarzewa.

Uczestnicy wycieczki: Ewa Dąbrowska, Kamil Kuczewski, Maja Wierżyńska

Organizacja wyjazdu: Andrzej Malinowski, Ferdynand Grodzicki

AM