104. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości