„Aktywni Błękitni” zwiedzali obiekty hydrotechniczne w Olecku