Uczniowie wybrali kandydata na radnego Oleckiej Rady Młodzieżowej