Legendy Olecka

W piątek, 19 marca 2021 r. podczas lekcji języka polskiego uczniowie klasy czwartej wysłuchali prelekcji i obejrzeli prezentację multimedialną pt. „Legendy Olecka”. Stanowiła ona uzupełnienie zagadnień związanych z legendami i podaniami ojczystymi. Legendy są skarbnicą wiedzy o dawnych czasach oraz elementem naszego narodowego dziedzictwa. Poruszają naszą wyobraźnię i stanowią zachętę do poznania tajemnic przeszłości.

Zajęcia prowadził po raz kolejny pan Zbigniew Stefanowski, nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku. Zaprezentował nam legendę związaną z założeniem Olecka, tekst o zaklętej królewnie, a także nimfie wodnej z Jeziora Oleckiego Wielkiego. Omawiane teksty mają ciekawą warstwę fabularną, wiele wątków fantastycznych i dotyczą miejsc nam bliskich.

Dziękujemy panu Zbigniewowi Stefanowskiemu za interesującą lekcję i mamy nadzieję, że już niedługo znów będzie gościł na naszych zajęciach.